ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com sale!
650INR
1 سال
650INR
1 سال
730INR
1 سال
.net
800INR
1 سال
800INR
1 سال
980INR
1 سال
.in sale!
435INR
1 سال
435INR
1 سال
500INR
1 سال
.org
980INR
1 سال
980INR
1 سال
980INR
1 سال
.asia
930INR
1 سال
1,020INR
1 سال
1,020INR
1 سال
.co.in
365INR
1 سال
365INR
1 سال
450INR
1 سال
.co
750INR
1 سال
2,006INR
1 سال
2,006INR
1 سال
.info
250INR
1 سال
1,003INR
1 سال
1,003INR
1 سال
.uk
642INR
1 سال
N/A
642INR
1 سال
.us
580INR
1 سال
580INR
1 سال
580INR
1 سال
.ca
1,044INR
1 سال
1,044INR
1 سال
1,044INR
1 سال
.email
300INR
1 سال
2,000INR
1 سال
2,000INR
1 سال
.company
399INR
1 سال
399INR
1 سال
2,000INR
1 سال
.net.in
350INR
1 سال
350INR
1 سال
399INR
1 سال
.br
4,000INR
1 سال
4,000INR
1 سال
4,000INR
1 سال
.ge

سال
N/A
N/A
.eu
500INR
1 سال
500INR
1 سال
500INR
1 سال
.de
400INR
1 سال
400INR
1 سال
400INR
1 سال
.com.au
600INR
1 سال
600INR
1 سال
600INR
1 سال
.xyz
80INR
1 سال
80INR
1 سال
80INR
1 سال
.monster
120INR
1 سال
120INR
1 سال
120INR
1 سال
.org.in
350INR
1 سال
350INR
1 سال
350INR
1 سال
.co.uk
800INR
1 سال
800INR
1 سال
800INR
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains